Najczęściej zadawane pytania:

1. Instalacja programów   pakietu.
2. Aktualizacja programów.
3. Stuktura katalogów.
4. Jak odczytać dane w programie Excel ?
5. Wydruki z programu VATowiec DOS nie mieszą się na stronie.
6. Jak wykonać korektę ?
7. Do czego służą automatyczne sumy ?
8. Jak ograniczyć liczbę przeglądanych dysków w poszukiwaniu danych ?
9. Co oznacza określenie wielotelni plan kont i bilans ?
10. Czy można usunąć zaksięgowany dekret ?
11. Czy można dopisać dekrety do zaksięgowanego dokumentu ?
12. Czy można wprowadzać dokumenty historyczne ?
13. Podczas wyboru kontrahenta pokazuje nieaktualne obroty i dług.
14. Występują problemy w Windows Me dla programów pod DOS.
15. Do czego służy format klamra ?
16. Jak odzyskać dane z archiwum ?
17. Dlaczego nie ma numeru ewidencyjnego pracownika w programie Kadrowiec ?
18. Jak wykonać korespondencję seryjną w programie Kadrowiec ?
19. Jak usunąć błąd występujący po otwarciu pliku *.mdb: "Nie można znaleźć instalowanego pliku ISAM" ?
20. Jak założyć nową firmę ?
21. Dlaczego w podkatalogu HELP znajdują się tabele ?
22. Do czego służą Formularze IPS ?
23. Jak aktualizować oprogramowanie na wszystkich stanowiskach w sieci ?
24. Gdzie można uzyskać pomoc dla informatyka ?
25. Dlaczego nie otrzymuję odpowiedzi na mój e-mail ?
26. Gdzie jest instrukcja ?
27. Dlaczego strony www są takie skromne ?
28. Jak zaksięgować dokument z różnymi datami w Rejestrze VAT i Księdze ?
29. Czy można uruchomić programy w systemie Linux ?
30. Jak importować dane z arkusza Excel ?
31. Pojawia się okienko logowania i nie jest znany użytkownik i hasło, jak uruchomić program ?
32. Czy jest wersja edukacyjna oprogramowania ?
33. Jak wydrukować fakturę VAT ?
34. Czy VATowiec współpracuje z drukarką fiskalną ?
35. Czym się różni program księgowy innych firm od vatowca ?

Uprzejmie proszę o zgłaszanie wszystkich problemów, błędów, postulatów, wniosków itd.  na forum www.vatowiec.pl/forum/ lub na grupę


Instrukcje w formie elektornicznej:  vatowiec.pdf, kadrowiec.pdf i celin.pdf oraz katarynka.pdf


Instalacja

Pobierz i uruchom br32.exe

Wersja instalacyjna dla Windows została przygotowana do rozpowszechniania na dyskietkach lub płytach CDR.

Jeżeli posiadasz bardzo starą wersję Windows 95, tj. bez zainstalowanego Internet Explorera 4.01 lub nowszego, to pobierz i zainstaluj oprogramowanie do obsługi pomocy w formacie html tutaj lub ze strony ZUS ZUS
  

powrót


Aktualizacja
-uruchom polecenie w menu System->Dogrywka
Polecenie bazuje na stałej programu o nazwie "Plik dogrywki oprogramowania", w której może być zapisany adres np. http://www.vatowiec.pl/pliki/br32v.zip lub w innej formie http://80.72.194.178/pliki/br32v.zip (zalecanej przy problemach z DNS). Program obsługuje również wskazania na dyski lokalne i sieciowe np. F:\dogrywki\br32v.zip

powrót


Struktura katalogów:
\ARCHIWUM - kopia tabel 
\BR\PROGRAMY - katalog z programami pakietu
\BR\PROGRAMY\TOOLS - programy pomocnicze
\BR\PROGRAMY\STR_DBF - definicje struktur tabel z BRX.exe !
\BR\BAZY\firma1 - dane księgowe pierwszej firmy
\BR\BAZY\firma2
\BR\BAZY\firmax
\BR\BAZY\BRTEST - dane testowe
powrót


Jak odczytać dane w programie Excel ?
Będąc w Excelu wybierz w menu Plik->Otwórz->Pliki typu (Plik dBase *dbf), wskaż folder z danymi np. C:\BR\BAZY\firma i wybierz tabelę. Opis tabel znajduje się w katalogu \PROGRAMY\STR_DBF. Po otwarciu nie zmieniaj danych przed zmianą nazwy i typu pliku. W tym celu wykonaj następną operację z menu Plik->Zapisz jako->zmień nazwę i typ pliku na "Skoroszyt Microsft Excel (*.xls). Powyższy opis nie dotyczy importu danych z formatu "klamra"
powrót


Wydruki z programu VATowiec DOS nie mieszą się na stronie.
Program formatuje wydruki do rozmiaru kartki A3 lub A4. Podczas formatowania odczytuje typ drukarki zapisany w Stałych Pakietu i wyszukuje go w tabeli drukarek (menu Pomoc->Drukarki). Po znalezieniu typu pobiera odpowiednie kody sterujące drukarką. Jeśli zatem wydruk nie mieści się na stronie, to znaczy, że wpisany typ drukarki nie występuje na liście drukarek lub drukarka nie ma wpisanych kodów sterujących np. do zmiany wielkości czcionki na CPI 17.
powrót


Jak wykonać korektę ?
W celu wykonania korekty trzeba najpierw zaksięgować dokument źródłowy np. fakturę lub inną korektę. Następnie otwieramy nową pozycję w Rejestrze VAT (klawisz [Ins]) i wpisujemy do kolumny RD skrót  "KO". Po wpisaniu program wyświetli listę, z której należy wybrać (dwuklik lub Enter) dokument korygowany. Operacje powyższe powodują utworzenie nowego dokumentu zawierającego specyfikację źródła. W efekcie końcowym program automatycznie tworzy stopkę VAT będącą różnicą między specyfikacją korekty i źródła. Mechanizm wykonywania korekt umożliwia w prosty sposób korygowanie dokumentów bez żadnych ilościowych ograniczeń.  Korekta może zmianiać nie tylko ilości, ale również kwoty netto i VAT jak również stawkę VAT. Istnieje tylko jedno ograniczenie polegające na możliwości wystawienia tylko jednej korekty do jednego dokumentu źródłowego. Innymi słowy nie można i nie ma potrzeby wystawiania kilku korekt do jednego dokumentu.
powrót


Do czego służą automatyczne sumy ?
W programie VATowiec zastosowano automatyczne sumy w celu przeprowadzenia automatycznych księgowań na kontach normalnie nie dekretowanych. Przykładem takiego konta może być Wynik Finansowy. Zdefiniowane automatyczne sumy umożliwią natychmiastową zmianę kwoty na takim koncie, tj. po każdym księgowaniu na kontach będącymi składnikami automatycznej sumy. W praktyce okazało się, że jest to bardzo przydatne "narzędzie" w programie księgowym, po prostu zwalnia z wielu pracochłonnych operacji wykonywanych dotychczas.
powrót


Jak ograniczyć liczbę przeglądanych dysków w poszukiwaniu danych ?
Program VATowiec dla DOS uruchamia się z opcjami, których opis i składnię można odczytać z pliku v.bat lub za pomocą polecenia vat /?
Jedna z opcji nakazuje skanowanie określonych dysków w poszukiwaniu danych.
Np.  vat.exe /SDF  powoduje skanowanie dysków D: i F:.
W efekcie, po uruchomieniu pojawi się menu z możliwością wyboru źródła danych.
powrót


Co oznacza określenie wielotelni plan kont i bilans ?
Program VATowiec nie wykonuje zamknięć miesięcy ani roku dlatego, że nie ma takiej potrzeby. Dane o księgowaniach są przechowywane w sposób umożliwiający pracę w każdym wybranym miesiącu i roku. Podczas księgowania są aktualizowane dane w bilasie dotyczące nie tylko wybranego miesiąca, ale również nastęnych miesięcy i lat.  Wieloletni plan kont i bilans spotkał się z bardzo dużą przychylnością i zadowoleniem księgowych. Na początku czegoś im "brakowało", ale teraz nie wyobrażają sobie innej pracy. Innymi słowy księgowania odbywają się np. w październiku i lutym następnego roku ;-)
powrót


Czy można usunąć zaksięgowany dekret ?
Zaksięgowany dekret można usunąć !
Po tej operacji należy jednak wykonać weryfikację zapisów do bilansu:
W wersji DOS  -menu FK->PLAN KONT->F5, a w wersji Windows menu FK->Plan Kont->[Weryfikuj]
powrót


Czy można dopisać dekrety do zaksięgowanego dokumentu ?
Oczywiście tak, po dopisaniu dekretu program sprawdzi, czy się bilansują i zapyta o księgowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że do bilansu zostaną teraz przeniesione WYŁĄCZNIE dekrety dotychczas nie zaksięgowane.
powrót


Czy można wprowadzać dokumenty historyczne ?
Struktura bazy danych i algorytmy obliczeniowe zostały zaprojektowane z myślą wieloletniej pracy z programem VATowiec. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie wpisywania danych historycznych, a wręcz jest to gorąco zalecane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przenoszone kwoty miesięczne i roczne. O ile podsumowania miesięczne mogą być przenoszone, to roczne wywołają nieporozumienia. Okazało się bowiem, że wielu użytkowników posiadało błędy w dotychczasowej ewidencji co pociąga za sobą różnicę kwot faktycznie przeniesionych i kwot wyliczonych przez VATowca. Wielokrotnie zastosowano dokumenty rodzaju np. "XX" i numerze "kompensata" w celu wprowadzenia fikcyjnego kosztu lub przychodu oraz możliwość wpisania kwoty faktycznie zapłaconej z tytułu podatków.
Kolejną sprawą jest księgowanie do bilansu dla prowadzących pełną rachunkowość. Tutaj również nie występują żadne przeciwskazania. Jak wiadomo podczas księgowania program automatycznie przenosi saldo na bilans otwarcia następnego roku. Bilans otwarcia modyfikowany automatycznie na podstawie danych roku poprzedniego jest zablokowany do edycji.
Praktyka wykazała, że argumenty typu ciągłość rozachunków, historia księgowań, niezawodność itd. przekonały wielu o wpisywaniu danych z lat poprzednich.
Najgorsze jest to, że zawsze były jakieś błędy w dotychczasowej ewidencji - może lepiej o tym nie wiedzieć ;-)
powrót


Podczas wyboru kontrahenta pokazuje nieaktualne obroty i dług.
Dane te są aktualizowane podczas przeliczania Księgi  Dokumentów (PKPiR)- klawisz [F5].

powrót


Występują problemy w Windows Me dla programów pod DOS.
Programy dla DOS wymagają ustawienia zmiennej FILES, której nie ma w WinMe :-)
    Windows ME : system.ini; sekcja [386enh] PerVMFiles = 60
    Windows 2000 w pliku \winnt\system32\config.nt: files = 60
Innym problemem jest obsługa klawiatury w trybie DOS.
Jeśli stosujesz program pl.com, to wystarczy włączyć klawiaturę kombinacją klawiszy [Alt]+[1].

powrót


Do czego służy format klamra ?
Format klamra jest metodą zapisu danych do pliku tekstowego. Został opracowany do przesyłania danych między odległymi komputerami i mogącymi pracować w różnych systemach operacyjnych. Obecnie program VATowiec stosuje format do eksportu dokumentów. Pliki zapisuje do katalogu \DRUK z nazwą ograniczoną do ośmiu znaków, ale wskazującą poprawnie dokument źródłowy. Dane te są importowane przez np. Faktura.xls w celu wydrukowania faktury VAT.

powrót


Jak odzyskać dane z archiwum ?
Podczas archiwizacji, uruchomionej z menu system, program wykonuje kopie wszystkich tabel do katalogu \ARCHIWUM. Odzyskanie danych odbywa się automatycznie w przypadku usunięcia tabeli źródłowej (zamierzonego lub na skutek awarii). Chcąc odzyskać wszystkie dane z archiwum sprawdź, czy istnieje plik o nazwie zgodnej z nazwą podkatalogu firmy i rozszerzeniem "zip". Jeśli istnieje, to wystaczy usunąć wszystkie dane z podkatalogu firmowego.
Np. - chcemy pobrać przykładowe dane firmy brtest:
1. zachowujemy brtest.zip w katalogu \ARCHIWUM
2. sprawdzamy, czy jest podkatalog \BR\BAZY\BRTEST
    a) w przypadku braku tworzymy
    b) gdy już jest, usuwamy z niego wszystkie pliki i podkatalogi
3. uruchamiamy program  (dotyczy wersji dla Windows i DOS DBF)

lub najprościej wystarczy rozpakować plik archiwum <firma>.zip  do katalogu \BR\BAZY tak, żeby pojawił się katalog <firma> zawierający pliki dbf
(gdzie <firma> to nazwa katalogu firmy)

Należny dodać jeszcze, że nazwę katalogu firmy np. \BR\BAZY\JAKAS można dowolnie zmieniać, np. na \BR\BAZY\INNA

Uwaga !    Podczas wymiany komputera wystarczy skopiować katalog \BR ze starego na nowy.
                (tak samo przy przeniesieniu danych na pendrive)

powrót


Dlaczego nie ma numeru ewidencyjnego pracownika w programie Kadrowiec ?
Wystarczy, że są inne numery. Człowiek, obywatel i pracownik jest już wystarczająco ponumerowany !


powrót


Jak wykonać korespondencję seryjną z programu Kadrowiec do Word ?
Wykonaj eksport z karty informacyjnej ([Ctrl]+[F9]) do pliku tekstowego. Następnie otwórz dokument o nazwie umpraca.doc.
Podłączenie danych obywa się za pomocą poleceń:
1. menu Narzędzia -> Korespondencja seryjna
2. Pobierz dane -> Otwórz źródło danych
3. w okienku "Otwórz źródło danych":
    a)  Pliki typu:  Pliki tekstowe (*.txt)
    b)  otwórz katalog \BR\PROGRAMY     (lub inny ustalony w stałych pakietu)
    c)  wybierz plik  dane.txt   (lub inny wcześniej zdefiniowany)
4. w okienku "Pomocnik korespondencji seryjnej"  gudzik "zamknij"

Przykładowy dokument "UmPraca.doc" można dowolnie modyfikować.

powrót


Jak usunąć błąd występujący po otwarciu pliku *.mdb: "Nie można znaleźć instalowanego pliku ISAM" ?
Należy wykonać następujące czynności:
1. otwórz plik *.mdb   (np. vat.mdb)
2. zamknij formularz "autostart"
3. przejdź do zakładki "moduły"
4. otwórz dowolny moduł (guzik Projektuj)
5. przejdź do menu Narzędzia->Odwołania
6. odszukaj odwołanie "Microsoft DAO 2.5/3.5 Compatibility Library"  i   zaznacz

Po tych czynnościach błąd nie powinien występować.

UWAGA !
Jeżeli na liście odwołań nie znajdziesz wskazanej biblioteki lub włączenie odwołania nie eliminuje błędu, to musisz zainstalować DAO.
Biblioteki DAO są rozprowadzane za darmo i można je znaleźć np. na http://www.zus.pl jako składnik wymagany do uruchomienia programu Płatnik.

powrót


Jak założyć nową firmę ?
W celu "założenia" obsługi nowej firmy wystarczy utworzyć katalog, o nazwie charakteryzującej fimę, w podkatalogu ..\BAZY za pomocą polecenia w menu Pomoc->Zmień firmę->[Dodaj] lub Eksploratora Windows.
Nazwa powinna być zapisana dużymi literami i nie przekraczać ośmiu znaków. Ograniczenia te mają ścisły związek z zapewnieniem zgodności między wersjami dla DOS i Windows.

powrót


Dlaczego w podkatalogu HELP znajdują się tabele ?
Tabele znadujące się w tym katalogu zawierają dane uniwersalne dla każdego użytkownika programów. Podczas pierwszego uruchomienia programu są kopiowane we właściwe miejsce np. do \BR\BAZY. Każda aktualizacja oprogramowania, a szczególnie pliku brx.exe jest również związana z aktualizacją tych tabel. Niestety, w celu zapobiegnięcia utraty danych nie są one automatycznie kopiowane w miejsce docelowe, ponieważ wychodzi się z założenia, iż użytkownik mógł zapisywać własne informacje. Chodzi tutaj o np. stopy odsetkowe, kategorie rejestrów, itd. Jeżeli jesteś zdecydowany na samodzielne wykonanie aktualizacji, to należy po prostu skopiować wybrany plik z podkatalogu \BR\PROGRAMY\HELP do katalogu docelowego ( w którym znajduje się stara wersja )   pamiętają o usunięciu plików indeksowych z rozszerzeniem cdx.
np. chcemy wykonać aktualizację stóp odsetkowych:
    1. kopiujemy plik ST_ODS.dbf z katalogu \BR\PROGRAMY\HELP do \BR\BAZY
    2. usuwamy plik indeksu ST_ODS.cdx z katalogu \BR\BAZY
... jak widać nie jest zadanie zbyt złożone :-)

powrót


Do czego służą Formularze IPS ?

Formularze to zestaw dokumentów wypełniany przez wszyskich prowadzących działalność gospodarczą. Zakres funkcjonalny i przeznaczenie zależy od głównie od rodzaju prowadzonej działalności. Firma "Formularze IPS" opracowała i zajmuje się publikacją własnych formularzy w formie elektronicznej. Dzięki uprzejmości tej firmy mogłem opracować eksport danych, a co za tym idzie współpracę programów.

Pełna wersja instalacyjna dla Windows zawiera niezbędne oprogramowanie, które instaluje się do katalogu \BR\DRUKFORM.
Ten sam katalog musi być wpisany do "stałych pakietu". Programy posiadają opcje umożliwiające samodzielne definiowanie sposobu eksportu danych, czyli są wpełni otwarte na inwencję użytkowników. Należy tylko pamiętać iż każdy formularz jest identyfikowany poprzez symbol będący również nazwą pliku definiującego ten formularz np. PIT5_10  i  PIT5_10.F_I

Eksport z programów dla DOS odbywa się po naciśnięciu kombinacji [Shift]+[F9],
a programów dla Windows, po wybraniu z menu "Eksport do formularzy IPS".

Kolejne aktualizacje formularzy można pobrać ze strony firmowej http://www.pity.pl

Proszę zwrócić uwagę na licencjonowanie formularzy, które są niezależnym produktem:  tylko wykorzystanie doraźne jest za darmo.

powrót


Jak aktualizować oprogramowanie na wszystkich stanowiskach w sieci ?

Jednym ze sposobów optymalizacji pracy w sieci komputerowej jest przeniesienie podkatalogu \BR\PROGRAMY na dyski lokalne wszystkich komputerów i uruchamianie programów z tych dysków. Podczas startu zostaną wykryte wszystkie bazy znajdujące się w sieci na zmapowanych dyskach. W efekcie uzyskuje się szybszą pracę, ale trzeba pilnować, żeby wszystkie aktualizacje oprogramowania wykonywać na wszystkich komputerach.
Na serwerze ftp można znaleźć program, który został przystosowany do wykonywania aktualizacji, pobierania nowych plików np. z serwera Centrum Certyfikacji dla programu Płatnik oraz wielu innych przydatnych operacji.

Program ten należy pobrać z copyto.zip i rozpakować w podkatalogu programy na dysku sieciowym.
Z ustawieniami programu powinien sobie poradzić każdy użytkownik komputera, a w razie kłopotów proszę o e-mail na ulubiony adres p@vatowiec.pl ;). Praktyka wykazała, iż nalepiej zastosować skrót do programu w menu Start->Programy->Autostart.
( program copyto wykonuje automatycznie spis zainstalowanych programów )

powrót


Gdzie można uzyskać pomoc dla informatyka ?

Jeśli chodzi o analizy lub specjalne wydruki, to każdy informatyk poradzi sobie z wyciągnięciem danych. Szczegóły dotyczące struktury baz danych znajdują się w podkatalogu \BR\PROGRAMY\STR_DBF. Tam można znaleźć opisy wszystkich pól w tabelach bazy danych, co jest wystarczające do właściwej interpretacji informacji zapisanych w tabelach. Ponadto, we wstępnym opisie zaznaczono, iż bazy są w formacie FoxPro 2.0. Format ten jest na tyle popularny, że wszystkie programy do obsługi baz danych muszą mieć możliwość nie tylko odczytu danych, ale również zapisu.
W wielu miejscach oprogramowania zastosowano formuły wyliczeniowe. Oprócz funkcji opisanych w pomocy można zastosować większość funkcji języków Clipper i Visual-Objects, a niektóre z nich są zgodne pod względem składni z Visual Basic.
Jak już zabraknie materiałów lub też wystąpią problemy techniczne, to zawsze można pisać na adres p@vatowiec.pl :)

powrót


Dlaczego nie otrzymuję odpowiedzi na mój e-mail ?

Zdarza się :(   i jest kilka przyczyn:
1. źle wpisany adres nadawcy -  wyślij list do siebie i odpowiedz na niego, jeśli nie otrzymasz tej odpowiedzi, to będzie wszystko jasne
2. jest sobota, godzina 3:30,   wtedy najczęściej nie siedzę przy komputerze ;)
3. serwer e-mail się opóźnia,  zjawisko występuje często po przesunięciu zegarów i list w końcu otrzymasz
4. nie otrzymałem od Ciebie listu :(,  dobry zwyczaj nakazuje włączenie np. w OE Narzędzia -> Żądaj potwierdzenia przeczytania

Jeśli to wszystko działa i w dalszym ciągu nie otrzymujesz odpowiedzi, to wyślij list na e-mail listę.

powrót


Gdzie jest instrukcja ?

Instrukcję możesz sobie pobrać ze strony z cennikiem, tam są dokumenty w formacie pdf. Programy dla DOS mają instrukcję w plikach v.doc, k.doc itd.  Istnieje możliwość otrzymania tzw. instrukcji papierowej, ale niestety nie mogę jej rozsyłać za darmo :(

powrót


Dlaczego strony www są takie skromne ?

Witryny oprogramowania są skromne, czyli "lekkie" i można je przeglądać z zadowalającą szybkością nawet na połączeniu modemowym. Po prostu chodzi tutaj o czas i pieniążki wszystkich aktualnych i przyszłych użytkowników. Bardziej zależy mi na wszystkich Waszych kosztach niż na skuteczności marketingowej wypasłej strony www. Nie widzę potrzeby, żeby umieszczać zdjęcia i grafikę, a jeżeli komuś to bardzo przeszkadza, to proszę o kontakt ;)

powrót


Jak zaksięgować dokument z różnymi datami w Rejestrze VAT i Księdze Dokumentów?

Wystarczy zmienić datę w Księdze Dokumentów :-)
Podczas księgowania np. faktury zakupu z poziomu rejestru VAT wszystkie niezbędne dane są automatycznie przenoszone do Księgi Dokumentów ( dla uproszczonej rachunkowości jest to PKPiR, a pełnej Księga Główna ). Jednak jest jeden wyjątek, który nie podlega automatycznej aktualizacji i jest to data księgowania w Księdze Dokumentów. Zatem można wpisać dowolne daty, co w konsekwencji daje mozliwość księgowania VAT w innym okresie niż kosztów. W szczególności, można zaksięgować dokumenty na przełomie roku.

powrót


Czy można uruchomić programy w systemie Linux ?

Tak, pod emulatorem Wine (http://www.winehq.com/)
Szereg problemów można rozwiązać poprzez odpowiednią konfigurację emulatora zapisaną w np. .wine/config

Jak wine zgłosi brak pliku hhctrl.ocx, to zainstaluj sobie http://pp.gdansk.zus.pl/dystrybucja/a0/hhupd.exe
  ( lub hhupd.exe )
Więcej informacji na temat uruchamiania pod Wine można też przeczytać tam http://janosik.net/wine.html


powrót


Jak importować dane z arkusza Excel ?

Sposób na import z arkusza znalazł i wykonał praktycznie jeden z użytkowników:

1. W Vatowcu do Katalogu Towarów i Usług dodać tyle pustych rekordów ile planuje się wpisać nowych artykułów.
2. Zamknąć Vatowca
3. W Excelu otworzyć KTLG.dbf i uzupełnić właściwe dane:
- kolumny liczbowe powinny mieć format liczbowy i nie mogą być puste, trzeba wpisać zero
- nie wolno usuwać kolumn zawierających identyfikatory, np. KOD_TU, DST_KLI, NR_DOK,....
4. Zapisać  plik jako KTLG.dbf
5. Usunąć plik KTLG.cdx
6. Uruchomić program.

powrót


Pojawia się okienko logowania a nie jest znany użytkownik i hasło, jak uruchomić program ?

Jest to efekt powtórnej instalacji programu. To znaczy, że już kiedyś był zainstalowany i została wprowadzona lista użytkowników.
Administratorem listy użytkowników i ich uprawnień jest ADMIN. Można sprawdzić logowanie na tego użytkownika i bez hasła lub też wpisać swoje ulubione hasło ;)   Jeżeli w dalszym ciągu nie udaje się uruchomienie programu, to proszę o kontakt na adres p@vatowiec.pl

powrót


Czy jest wersja edukacyjna oprogramowania ?

Nie ma specjalnej wersji edukacyjnej, ale można wykorzystać NIPy: 123-456-78-90,  999-999-99-99

powrót


Jak wydrukować fakturę VAT ?

Przejdź do menu Dokumenty->Rejestr VAT->[Dodaj]->wpisz datę, wybierz rodzaj w kolumnie RD na "FA", wybierz kontrahenta, kliknij na [Specyfikacja]->uzupełnij specyfikację->zamknij specyfikację-> Drukuj na pasku narzędzi lub klawisz [F9]
Jak chcesz na fakturze dodatkowe elementy typu: logo, notatka zmienna, notatka stała, stopka dokumentu; to naciśnij [F1].
Prezentacja wystawienia faktury jest tam.

powrót


Czy VATowiec współpracuje z drukarką fiskalną ?

Tak. Program podczas wydruku uruchamia aplikację df32.exe (wersja DOS df.exe), która powinna wykonać wydruk fiskalny na urządzeniu zgodnym z POSNET.
W razie problemów proszę kontaktować się najpierw z producentem drukarki !
Istnieje możliwość przystosowania oprogramowania do współpracy z każdym typem drukarki lub kasy fiskalnej, ale w tym celu producent musi udostępnić dokumentację z opisem protokołu komunikacyjnego oraz wypożyczyć właściwy sprzęt na czas testów. Udostępnienie dokumentacji i wypożyczenie sprzętu może być wyłącznie bezpłatne.

powrót


Czym się różni program księgowy innych firm od vatowca ?

Program księgowy innych firm, to z reguły ograniczony pod wieloma względami produkt służący głównie jako magnes do kolejnych zakupów. Przykładowo stosuje się podziały oprogramowania na PKPiR, Środki Trwałe, Finanse itp. i oczywiście wyraźnie rozgraniczając oprogramowanie dla pełnej rachunkowości. Pomijając aspekty czysto techniczne w vatowcu jak dostęp do opisu pełnej struktury bazy danych, bardzo elastyczne definiowanie formuł, otwarty eksport/import XML itd. należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do innych rozwiązań obejmuje sprawy księgowe kompleksowo. VATowiec jako program księgowy znacznie wyrasta ponad inne rozwiązania. Nie ma sensu wymieniać co umożliwia, ma po prostu rozbić wszystko w firmie (oprócz parzenia kawy). 


strona główna